• Празници на МИГ Ябланица Правец Празници на МИГ Ябланица Правец 16.10.2020 - град Правец
  • Празници на МИГ Ябланица Правец Празници на МИГ Ябланица Правец 11.09.2020 - град Ябланица
  • Подписване на административни договори Подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СВОМР
  • Инфо срещи Инфо срещи с.Равнище и с. Златна Панега
  • Обучение - гр.Ябланица и гр.Правец Обучение - гр.Ябланица и гр.Правец 20-21.09.2018г
  • Обучение - гр.Ябланица и гр.Правец Обучение - гр.Ябланица и гр.Правец 28-29.08.2018г
  • Обучениe Обучениe 2-3.08.2018г
  • Пресконференция Пресконференция 03.07.2018 г.