• Инфо срещи Инфо срещи с.Равнище и с. Златна Панега
  • Обучение 28 и 29.08.2018г. Обучение 28 и 29.08.2018г. гр.Ябланица и гр.Правец
  • Обучение 20 и 21 септември 2018г Обучение 20 и 21 септември 2018г гр.Ябланица и гр.Правец
  • Подписване на административни договори Подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по СВОМР
  • Пресконференция Пресконференция 03.07.2018 г.
  • Обучение 2 и 3 август 2018г Обучение 2 и 3 август 2018г