Списък на лицата , подписали декларация по Приложение 6 от Наредба 22

Списък на КУО на МИГ Ябланица Правец

Списък на КВО на МИГ Ябланица Правец 

 

 

 

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец към 15.01.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец към 11.03.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец  към 15.10.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец към 09.12.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец към 10.02.2020г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец към 08.09.2020г.

 

 

 

Устав на МИГ-Ябланица-Правец от 08.06.2017г.

Устав на МИГ-Ябланица-Правец до 07.06.2017г.