Списък на лицата подписали приложение 6 към чл.24,ал.1,т.8 от Наредба №22

Списък на лицата подписали Декларация-Приложение 6 към чл.24, ал.1 т.8 от Наредба 22/2015-към 24.01.2019г

Списък на членовете на Колективния върховен орган на МИГ-Ябланица-Правец

Списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ-Ябланица-Правец

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец - към 15.01.2019г

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец-към 24.01.2019г.

Списък на членовете на КУО на МИГ Ябланица Правец-към 24.01.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец-към11.03.2019г.

Списък на членовете на КВО на МИГ Ябланица Правец- към 15.10.2019г.

 

Устав на МИГ-Ябланица-Правец от 08.06.2017г.

Устав на МИГ-Ябланица-Правец до 07.06.2017г.