ЕКИП

Люба Дочева - Изпълнителен директор

тел:0877709952

Десислава Цочева - Експерт  прилагане на  СВОМР

тел:0888562917

 

 

ЗА КОНТАКТИ

гр. Ябланица, обл. Ловеч, ул. "Мико Петков" 1-3

e-mail: [email protected]