Регистър на проектни предложения 

13.12.2021г Списък на одобрени проектни предложение по мярка 7.6 -втори прием  към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

11.01.2021 г. Списък на одобрените проектни предложения по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

 11.01.2021 г. Списък на резервните проектни предложения  по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

11.01.2021 г. Списък на отхвърлените проектни предложения по мярка  6.4.1 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

10.09.2020г - Списък на одобрените проектни предложение по мярка 7.5 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

03.06.2020 г. - Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.6 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

12.07.2019 г. - Списък на одобрените проектни предложения по мярка 4.1 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец
12.07.2019 г. - Списък на резервни проектни предложения по мярка 4.1 към СВОМР на МИГябланица Правец
12.07.2019 г. - Списък на неодобрени проектни предложения по мярка 4.1 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

17.05.2019 г. - Списък на одобрените проектни предложения по мярка 7.2 към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

 

Документи на КППП (Комисията за подбор на проектни предложения)

Процедура № Оценителен доклад Декларация липса на конфликт на интереси
BG06RDNP001-19.180 изтегли изтегли
BG06RDNP001-19.242 изтегли изтегли
BG06RDNP001-19.277-S1 изтегли изтегли
BG06RDNP001-19.182-S1 изтегли изтегли
BG06RDNP001-19.347-S1 изтегли

изтегли

BG06RDNP001-19.242-S2 изтегли изтегли
BG06RDNP001-19.180-S2 изтегли изтегли