Регистър на одобрените проекти по СМР на МИГ Ябланица-Правец за периода 2014-2020г.

№ по ред УРН Ползвател Основни дейности № на договора Срок на договора Стойност на инвестицията Статус на проекта
               
               
               
               
               

Документи на КИП (Комисията за избор на проекти)

  покана 1 покана 2 покана 3 покана 4 покана 5 покана 6 покана 7 покана 8
Протокол изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли
Декларации за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли