Местната инициативна група Ябланица – Правец е учредена на 9 февруари 2011 година и в нея към момента членуват 31 физически и юридически лица от двете общини - Ябланица и Правец.

МИГ Ябланица – Правец е създадена след многобройни срещи с представители на заинтересованите за развитието на територията страни. На тези срещи, в периода на учредяване на МИГ и разработване на местната стратегия за развитие се опитахме да подредим тази особена смес от мечти, претенции, очаквания и реални задачи, за да нарисуваме новото бъдеще на нашата територия.

МИГ е пространство за общуване, където хората от територията могат да откриват и обменят общото помежду си, да създават и развиват партньорства. Това е особено предизвикателство за МИГ и за местните хора. Защото партньорството често пъти означава да напуснеш своя обичаен кръг, да се сближиш и действаш с нови лица, с различни възгледи и начини на общуване.

МИГ е пространство на идеите, където партньорите създават една обща визия за развитие. Тук заедно си представяме бъдещето и заедно работим за неговото постигане, заедно откриваме заровените съкровища и изваждаме наяве онова, за което никой не е мислил, че е възможност за развитие.

МИГ е мястото за създаване на споделени визии, за постигане на общи цели, на доверие към партньорите.

Всеки от нас сам проправя своя път, но когато сме заедно е по- лесно!

МИГ осигурява маршрути на мисълта, с чиято помощ може да се намери път през гъсталака на всекидневието.

Началото беше трудно – хората не знаеха за програма ЛИДЕР, не познаваха екипа. Трябваше да се изгражда доверие.

Сега, 10 години по-късно, можем да кажем че МИГ е разпознаваема и устойчива организация, легитимен партньор за социално и икономическо развитие на територията.