Стратегия на Воденото от общностите местно развитие на Местна инициативна група Ябланица-Правец 2014-2020

СВОМР на МИГ Ябланица Правец актуализирана към 25.09.2018

СВОМР на МИГ Ябланица Правец  актуализирана към 05.07.2019

ИНДИКАТИВНА  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018г.

 

Индикативна годишна работна програма - 2019г

Индикативна годишна работна програма 2019г - актуализирана

Индикативна годишна работна програма - актуализирана -15.07.2019

Индикативна годишна работна програма -04.10.2019

Индикативна годишна работна програма -27.11.2019

Индикативна годишна работна програма за 2020г.

Индикативна годишна работна програма за 2020г.-актуализирана

 

 

 Споразумение №50-31/19.04.2018г.

Допълнително споразумение №50-31/25.09.2018г

Допълнително споразумение №50-31/10.06.2019г

Допълнително споразумение №50-31/04.07.2019г

Резюме на СВОМР на МИГ Ябланица Правец