СВОМР на МИГ Ябланица Правец  актуализирана към 14.10.2021г

СВОМР на МИГ Ябланица Правец актуализирана към 25.09.2018

СВОМР на МИГ Ябланица Правец  актуализирана към 05.07.2019

ИНДИКАТИВНА  ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018г.

 

Индикативна годишна работна програма - 2019г

Индикативна годишна работна програма 2019г - актуализирана

Индикативна годишна работна програма - актуализирана -15.07.2019

Индикативна годишна работна програма -04.10.2019

Индикативна годишна работна програма -27.11.2019

Индикативна годишна работна програма за 2020г.

Индикативна годишна работна програма за 2020г.-актуализирана

Индикативна годишна работна  програма 2021г-към 01.04.2021 

Индикативна годишна работна програма за 2022г.- актуализирана  към 30.11.2021г

Индикативна годишна работна програма 2022-актуализирана към 20.09.2022г

Индикативна годишна работна програма за 2023г.

 

 

 

 Споразумение №50-31/19.04.2018г.

Допълнително споразумение №50-31/25.09.2018г

Допълнително споразумение №50-31/10.06.2019г

Допълнително споразумение №50-31/04.07.2019г

Допълнително споразумение №50-31/14.10.2021г-допълнително финансиране

Допълнително споразумение №50-31/09.05.2022г.

Резюме на СВОМР на МИГ Ябланица Правец

 

Споразумение по мярка 19.1  №50-69/22.03.2023г.